ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้รู้จัก ป้องกัน กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand = RCOST) ร่วมกับบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมรณรงค์ให้ผู้สูงอายุทุกคนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน และปรึกษาแพทย์หากพบว่าตนมีความเสี่ยง เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อารี ตนาวลี ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย(คนที่ 4 จากซ้าย), พันเอก รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ประธานจัดงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (คนที่ 3 จากขวา), รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร ประธานอนุสาขาโรคกระดูกพรุน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์(คนที่ 2 จากขวา), นพ.ชาลี สุเมธวานิชย์ รองประธานราชวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย), ศ.ดร.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า(คนที่ 2 จากซ้าย), รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ ผู้เขี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(คนที่ 1 จากขวา) และเภสัชกรหญิง ภัทรพร วิมลวัตรเวที ผู้จัดการ บริษัทแอมเจน (ประเทศไทย) (คนที่ 1 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมพีช (Pattaya Exhibition and  Convention Hall – PEACH) โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา

#######################

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด โทร. 02-439 4600 ต่อ 8304