สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส จัดการประชุมวิชาการ

Healthy

ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย และ ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร  ทรงศักดิ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการComplementary Medicine in Pharmacy Practice-Research Update & Application” เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ด้านการแพทย์ทางเลือกทางเภสัชกรรมและโภชนเภสัชภัณฑ์  เพื่อการใช้ที่ถูกต้อง ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท