สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณ วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ นายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 แถลงผลงานในช่วงที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมตัวรับมือเศรษฐกิจ และตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง โดยมี วสันต์ เต็มศิริพงษ์ จาก สวนเสือศรีราชา และ อัครพล ชัยมงคลตระกูล จาก ฟาร์มจระเข้สามพราน ร่วมประชุม ที่ คลับเฮ้าส์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค