มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมและร่วมงาน
“มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ”

ภายในงานพบกับ…มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบทั่วประเทศ
นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกจังหวัด
ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และผลิตภัณฑ์โอทอป
การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคและกิจกรรมอีกมากมาย

ในงาน “มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ”
ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2562
ณ ลานหน้าอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
จัดโดย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน