ตลาดนัมเบอร์วัน ราม2 มอบรถเข็นวีลแชร์ 75 คัน เพื่อผู้สูงอายุยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตประเวศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมกับเขตประเวศ นำรถเข็นวีลแชร์จำนวน 75 คัน จากกิจกรรมสูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค เพื่อผู้สูงอายุยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตประเวศ ลงพื้นที่ 21 ชุมชน มอบให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

 

            คุณพีระพงษ์ ประดิษฐ์ทอง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ลงพื้นที่ 21 ชุมชน  มอบรถเข็นวีลแชร์แต่ละบ้านพร้อมสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่เขตประเวศ

 

ผู้ดูแลนางสุภัตรา เที่ยงอยู่เย็น ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับมอบรถเข็นวีลแชร์ กล่าวว่า นางสุพัตราเป็นผู้พิการแต่กำเนิด มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้เหมือนคนทั่วไป ต้องใช้ชีวิตบนเตียงเป็นหลัก แต่ด้วยฐานะยากจนของครอบครัวจึงไม่สามารถหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อแบ่งเบาภาระได้ การซื้อรถเข็นวีลแชร์จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะจำเป็นต้องใช้เงินในเรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญกว่า ซึ่งรถเข็นวีลแชร์ที่ได้รับจากตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 จะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ผู้ป่วยได้ออกมาสูดอากาศนอกบ้านบ้าง โอกาสนี้ ขอขอบคุณตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ที่จัดกิจกรรมดีๆเพื่อผู้ยากไร้ เหมือนการมอบชีวิตใหม่ให้หลายๆคนได้ออกไปเผชิญโลกกว้าง จากเดิมที่ต้องนั่งมองฝากำแพงบ้านเพียงอย่างเดียว

 

นางเครือ เจริญภาศ อายุ 94 ปี บอกว่า อายุที่มากขึ้น ทำให้มีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งเบาหวาน และความดันโลหิตสูง บวกกับอายุที่มากขึ้น ทำให้การเดินค่อนข้างลำบาก รถเข็นที่ได้รับจากตลาดนัมเบอร์วันราม 2 จะช่วยให้สะดวกขึ้นในการเดินทางไปพบแพทย์ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สำหรับกิจกรรมสูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค เพื่อผู้สูงอายุยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตประเวศ เป็นเพียงหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 มุ่งมั่นที่จะสร้างความสุข เติมเต็มรอยยิ้มเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตประเวศ ให้ครอบครัวและกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอีก 1 แรงกำลังสำคัญที่จะต่อยอดช่วยเหลือผู้ยากไร้รายอื่นๆต่อไป