ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด “ วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ” ชิงรางวัลกว่า 20,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ
————————————
🌟ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด “ วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ” ชิงรางวัลกว่า 20,000 บาท
————————————
✨รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563
✨ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
✨ดาวโหลดกติกาการประกวดได้ที่ www.thaincd.com และ Facebook : กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news-detail.php?id=13701&gid=18