เชิญชมการแสดงดนตรี “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชมการแสดงดนตรี “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จากมูลนิธิออทิสติกไทย โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย และโรงเรียน   ราชวินิต พร้อมร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิออทิสติกไทย ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง