ล็อกซซิม โชว์ซิมูเลชั่นฝึกขับรถเสมือนจริง มุ่งสร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาอุบัติภัยทางถนน

Technology

บจ.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี ในเครือล็อกซเล่ย์ จัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องฝึกขับรถจำลองเสมือนจริง (Driving Simulator) ภายใต้แนวคิด Fit For Drive สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมทดลองขับชุดตัวอย่างเครื่องฝึกขับรถจำลองเสมือนจริงในงาน “การบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต กับการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน” จัดโดย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แต่ละปีประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 22,000 คน โดยกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บูรณาการข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางพัฒนากลไกการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับเขต ในการแก้ปัญหาการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ตามนโยบาย “มหานครปลอดภัย ปลอดอุบัติภัยทางถนน” ของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลที่ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนเหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2563

น.ส.พัชฌา ชุติมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี หรือ ล็อกซซิม เผยว่า ล็อกซซิมเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์ แก่ภาคธุรกิจและภาครัฐหลายรูปแบบ อาทิ เทคโนโลยีเครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulators) ระบบฝึกจำลองการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Simulators) และ ระบบฝึกจำลองการเดินเรือ Maritime Simulator) เป็นต้น สำหรับงานในวันนี้ล็อกซซิมได้นำชุดตัวอย่าง เครื่องฝึกขับรถจำลองเสมือนจริง มาจัดแสดงแก่ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครและผู้ที่สนใจ ได้ร่วมทดลองฝึกขับภายใต้แนวคิด Fit For Drive ที่สนับสนุนการฝึกทักษะพัฒนาสมรรถนะผู้ใช้รถใช้ถนน สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถบรรทุกพ่วง รถโดยสารสาธารณะ ผ่านสถานการณ์จำลอง ที่ไม่สามารถทำได้จริงบนท้องถนน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ขับขี่ฝึกฝนการขับขี่ปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าลดอัตราการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย

นอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีในงานนี้แล้ว สำหรับผู้สนใจเทคโนโลยีซิมูเลชั่นของล็อกซซิม สามารถเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีซิมูเลชั่นและเสวนาด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซิมูเลชั่น ในหัวข้อ “กรอบความคิดเติบโต และพฤติกรรมการเรียนรู้สร้างได้ด้วยซิมูเลชั่น” (Semi-Exhibition : Growth Mindset and Learning Behaviours by Simulation) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม Victor Club 1-2 ชั้น 2 อาคาร One FYI Center (ติดกับ MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) โทร.สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 02-348-8197