เปิดบ้านสถาปัตย์ฯ อินเตอร์ มจธ. SoA+D OPEN HOUSE 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 63 นี้ เตรียมตัวพบกับงานเปิดบ้าน SoA+D, KMUTT มารู้จักกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหา’ลัย สุด Exclusive!
มาค้นหาตัวเองในเส้นทางสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน และเปิดประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ มัธยมศึกษา ที่สนใจในหลักสูตรนานาชาติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture)
  2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
  3. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
  4. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

พบกันในวันที่ 14 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

เข้าร่วมงานฟรี!! เดินทางสะดวกด้วยรถ มจธ.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบเป็นหมู่คณะได้ที่: https://forms.gle/zJP7SHQXwPsD5gjd8
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเและข่าวสารทั้งหมดได้ที่: Facebook: www.facebook.com/kmutt.soad/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-4707887-8