เปิดตัวบริษัทโนวา เวอร์ทา (ประเทศไทย) ผู้นำเทคโนโลยีห้องพ่นสีรถยนต์จากประเทศอิตาลี

Technology

 

 

     

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายสมบัติ หุ่นทองกุล  ร่วมด้วยนายอมรสินธุ์  อภิจิระโภคี และนายไพฑูรย์  ทักษะวนิช  จับมือกับบริษัทโนวา เวอร์ทา  ผู้นำเทคโนโลยีห้องพ่นสีรถยนต์จากประเทศอิตาลี  เปิดตัวบริษัทโนวา เวอร์ทา (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจห้องพ่นสีรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ทั้งในด้านการออกแบบ  ไซต์  ดีไซต์  รวมไปถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ  โดยบริษัท โนวา เวอร์ทา นั้นมีประสบการณ์มาแล้วกว่า 40  ปี โดยมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการอบสีที่ทันสมัย และได้คุณภาพสูง  อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย