เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี พุทธศักราช 2563 จัดโดยกระทรวงคมนาคม สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้จัดเตรียมชุดข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 63 รูป ในการนี้ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนคู่ขนานด้านหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ