สำหรับผู้สูงวัยแล้วเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าสภาพร่างกายย่อมเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ การทำงานของอวัยวะต่างๆ มีประสิทธิภาพลดลง และยังอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกด้วย โรงพยาบาลธนบุรี 2 จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยแพ็กเกจ วัคซีนผู้สูงอายุ  อาทิเช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม วัคซีนป้องกันงูสวัด วัคซีนคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะอายุมากขึ้น…ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร. 02 487 2100 ต่อ 1150, 1151

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155, 5158

คลินิกอายุรกรรม โทร. 02 487 2100 ต่อ 5166, 5167

สายด่วน 1645 กด 2  หรือ https://www.thonburi2hospital.com/package-detail.php?id=185