จาร์ตัน มอบทุนการศึกษา แก่บุตร-ธิดา พนักงาน เรียนดี ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด นำโดย นายธีธัช จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอีกทั้งยังเป็น แรงจูงใจให้ลูกๆ ของพนักงานมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวมีความสุข  สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และจะเป็นพันธกิจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ จาร์ตัน สามารถชมและทดลองสัมผัสสินค้าและนวัตกรรมอัจฉริยะได้อย่างใกล้ชิดได้ที่ โชว์รูม จาร์ตัน ณ อาคารจึงกานต์กุล ถนนพระราม 3 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.jarton.co.th /Facebook Fanpage : Jarton และ Line Official ID : @JARTONGROUP หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-689-0888