โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์ (Finn)

ปั้นเด็กไทยสู่ปริญญาตรี 3 ปีในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

นายกวิน พันธ์ประสิทธิเวช กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ศูนย์การศึกษา Finn (โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์) พร้อมด้วย ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งศูนย์การศึกษา Finn แถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย เข้าเป็น Curriculum Provider จัดทำโปรแกรม “Top-up Degree” หลักสูตร Level 4,5 Diploma มาตรฐานฐานบอร์ดการศึกษาประเทศอังกฤษ ที่เรียน 2 ปีในประเทศไทย และส่งนักเรียนไทยเรียนต่อ 1 ปี พร้อมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ใน ‘คณะบริหารธุรกิจ’ และ ‘คณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม’ พัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยอย่างมีคุณภาพ พร้อมสร้างมาตรฐานการศึกษาสถาบันไทยทัดเทียมระดับสากล แก้ปัญหา Disrupt ทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมี นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์, นายเควิน ดันน์, นายโทมัส จาง ร่วมงาน  ณ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆ นี้