โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อวยพรปีใหม่ กงสุลใหญ่ อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมนูญ  วุฒิ  (สูท)  ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์  (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวศรุดา  มาบทองน้อย (ซ้าย)  ผู้จัดการฝ่ายขาย   โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ นายฟะฮ์รี ซูไลมัน  กงสุลใหญ่  อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา  (สองจากซ้าย)  พร้อมรับพร ณ สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่