“อ.อ.ป.” ร่วมโครงการ “หมอสัญจร”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 17- 19 มกราคม 2563  นายสัตวแพทย์สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ด้านสัตวแพทย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วม “โครงการหมอช้างสัญจร” ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ทำทะเบียนประวัติช้าง รักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วย ซึ่งการสัญจรในครั้งนี้ มีนายแพทย์ เข้าร่วมตรวจสุขภาพให้กับควาญช้าง  พร้อมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับช้างและควาญช้างอีกด้วย …