เนื่องในเทศกาลตรุษจีน คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พีไฟว์กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งได้ปฎิบัติเป็นประจำทุกปี โดยคงประเพณีเดิมตามธรรมเนียม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ด้วยการแจกซองอั่งเปาใส่เงินขวัญถุงให้ทุกคนกับมือ   โดยพนักงานหลายร้อยคนพากันต่อแถวรอรับอั่งเปาจากประธานบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก ในวันตรุษจีนที่เพิ่งผ่านไป