sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

โฮมโปร ดำเนินการเร่งด่วนออกมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึง เมกาโฮม และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ

           ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จนทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร ผู้นำตลาดธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 113 สาขาทั่วประเทศ ทั้งโฮมโปร เมกาโฮม และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ พร้อมขนสต็อคหน้ากากอนามัย N95 วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดบ้าน ไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

           โดยดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดให้บริการ และจุดสำคัญต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการในห้าง

2. ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง

3. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัส เช่น พื้น, ลิฟท์, บันไดเลื่อน, ห้องน้ำ รถเข็น ตะกร้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4. อบรบให้ความรู้แก่พนักงานร้านค้า และพนักงานศูนย์การค้าในการเฝ้าระวัง และสังเกตุอาการลูกค้า หากพบอาการไข้สูงผิดปกติ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาขาโดยเร็ว

5. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย N95 วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดบ้าน ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เพื่อป้องกันไข้ไวรัสโคโรน่า

           ทั้งนี้ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าวอย่างเต็มที่ กับ โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงเมกาโฮม และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ และ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย ในส่วนของพนักงานทุกคน โฮมโปร ได้ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยเฉพาะจุดแคชเชียร์ ที่ต้องพบปะกับลูกค้า