เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองด้วยการเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน KMUTT Open House 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มจธ. บางมด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมายจากคณะต่าง ๆ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี และสำนักหอสมุด

ห้ามพลาด !!  การแข่งขันนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sci Show คณะวิทยาศาสตร์ จุดประกายฝัน สู่สายงาน IT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดแสดงหุ่นยนต์ที่ฟีโบ้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหา การแสดงผลงานนักศึกษา เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ บูธศิษย์เก่า และอีกมากมาย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และสำรองการเข้าชมกิจกรรมได้แล้วที่  http://60.kmutt.ac.th/events/kmutt-opene โทร. 0 2470 8000 อีเมล pr@mail.kmutt.ac.th