Daycare ดูแลผู้สูงอายุ l The Senizens

Home & Living

Daycare ดูแลผู้สูงอายุ : The Senizens

“บริการดูแลผู้สูงวัยช่วงกลางวัน: Daycare Service for Senior”
ที่ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens
08.00-17.00 น. ทุกวัน

จัดบริการ
• ดูแลความเป็นอยู่ช่วงกลางวัน การใช้ยา
• จัดกิจกรรมกระตุ้นสมองและการเข้าสังคม
• มีทีมพยาบาลและนักกิจกรรมคอยดูแล
• บริการกายภาพบำบัดเสริมในระหว่างวัน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เหมาะสำหรับ
• ผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพ ความจำ ต้องการคนดูแล
• ครอบครัวที่ต้องการฝากดูแล ไม่ว่างช่วงกลางวัน ติดธุระ
• ผู้ที่ต้องการกิจกรรมกระตุ้นสมองและมีกายภาพบริการด้วย มีวิชาชีพดูแลตลอด
• มีรายงานการดูแล สรุปเป็นระยะๆ

ค่าบริการวันละ 1,000 บาท
รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ
ไม่รวมยา ของใช้ส่วนตัว หรือการดูแลพิเศษที่เพิ่มเติมระหว่างดูแลที่ศูนย์

เตรียมการโดย
• ขอประวัติโรคประจำตัว ยาประจำ โรงพยาบาลรักษาประจำ
• ประวัติแพ้ยา อาหาร
• การดูแลพิเศษ ข้อระวังพิเศษ
• ข้อมูลการติดต่อ คนดูแล
• บัตรประจำตัวประชาชนผู้ใช้บริการ, ญาติ
• อื่นๆ

“บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล”
ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย  The Senizens
• รับดูแลหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลหลังผ่าตัด
ระยะประคับประคอง ปัญหาด้านความจำ
• บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว
• ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง

โทร. : 065-598-8783 ทุกวันเวลา 07.00-19.00 น.
Line ID: @thesenizens
www.thesenizens.com