โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา รับมอบใบรับรองมาตราฐาน จากTCEB

ข่าวประชาสัมพันธ์

นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ขวา) มอบใบรับรองมาตราฐานการบริหารการจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB แก่โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา โดยมี เบนเนท ชาง ผู้จัดการทั่วไป (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบฯ