รพ.วิภาวดี ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

                นพ.ชัยสิทธิ์  คุปต์วิวัฒน์  ผอ. รพ. วิภาวดี จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในงาน “20 ปี BTS SkyTrain Rally” ณ ลานอเนกประสงค์ (ลานแอโรบิค) สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจดัชนีมวลกาย และตรวจมวลกระดูก กับผู้ร่วงงานซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก