BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนเพื่อบรรเทาวิกฤตโคโรนาไวรัส หรือ COVID19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในขณะที่จีนยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส(2019-nCoV) BEST Inc.(เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือจัดหาทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการตอบสนองในครั้งนี้ เบสท์ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของบริษัท ช่วยลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากที่ได้รับบริจาคมาจากหลายองค์กรจีนในต่างประเทศ ส่งไปช่วยเหลือในพื้นต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบ ตลอดจน เบสท์ ได้ช่วยเหลือในส่วนของพิธีการศุลกากร เพื่อจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ประกอบด้วย ชุดป้องกัน แว่นตาป้องกัน และหน้ากากป้องกัน ให้สามารถจัดส่งจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกันกับกองทุน ComOne Trust ของประเทศมาเลเซีย บริจาคและจัดเตรียมการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์จากเมืองกัวลาลัมเปอร์เพิ่มเติม สิ่งที่บริจาคประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 30,000 ชิ้น หน้ากากผ่าตัด จำนวน 200,000 ชิ้น แว่นครอบตานิรภัย จำนวน 1,200 ชิ้น และชุดใส่ผ่าตัด จำนวน 1,000 ชิ้น ที่ได้มีการส่งไปยังเมืองอู๋ฮั่น ศูนย์กลางการระบาดของโรค ช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนในทุกภาคส่วน ซึ่งเบสท์ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมนี้เป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อวิกฤติในครั้งนี้

 

เมื่อไม่นานมานี้ เบสท์ ได้เข้าร่วมโครงการที่มีการริเริ่มโดยเครือข่ายของ Cainiao เพื่อให้การดำเนินพิธีการศุลกากรและกระบวนการโลจิสติกส์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ข้ามพรมแดน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 มกราคม คุณสือหลิง ผู้ติดต่อประสานงานของเบสท์ เอ็กซ์เพรส ได้อาสาจัดเตรียมรถบรรทุกสำหรับบรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เต็มคันรถ ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 7,000 ชิ้น ชุดป้องกัน จำนวน 800 ชิ้น และแว่นตาป้องกัน จำนวน 1,800 ชิ้นไปยังเมืองอู๋ฮั่น อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับบริจาคมาจากชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ส่งจากชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาไปยังเมืองจีน โดยผ่านด่านพิธีการศุลกากรเข้ามา ภายใต้แนวคิดเส้นทางสีเขียว (Green Channel) ของ Cainiao

 

เบสท์ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าและลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จัดหาหน้ากากผ่าตัดมากกว่า 1 ล้านชิ้น ประกอบด้วยหน้ากาก จำนวน 360,000 ชิ้นจากประเทศญี่ปุ่นและยังคงจะมีการจัดสรรให้กับพนักงานทั้งที่ศูนย์กระจายสินค้าและจุดให้บริการต่างๆ ทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่ 24 มกราคม บริษัทได้เปิดตัวช่องทางสีเขียว ซึ่งใช้ในการให้บริการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศฟรี ระหว่างวันที่ 24 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ เบสท์ได้จัดเตรียมรถไว้ 43 คัน เพื่อรองรับการขนส่งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคกว่า 270 ตัน ส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยมูลค่าการบริจาคครั้งนี้คิดเป็นเงินประมาณ 17 ล้านหยวน หรือ 85 ล้านบาทไทย

 

ช่องทางติดต่อผ่านออนไลน์

  • Facebook: BEST Express Thailand
  • Instagram: BEST Express Thailand
  • Line Official Account: BEST Express Thailand
  • YouTube: BEST Express Thailand

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BEST EXPRESS ได้ที่

  • Android >> https://bit.ly/2CPZhMd                
  • iOS >>  https://apple.co/2Uy86V7 

Call Center: 02-108-8000