sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น Best Brand Performance on Social Media ของกลุ่มโรงพยาบาล ในงานประกวดรางวัล Thailand Zocial Awards 2020 ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกันของรางวัลนี้ โดยคุณวิศรุต เอื้ออานันท์ Chief Digital MarTech Officer และทีมงานเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

สำหรับรางวัลนี้ มอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)

ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามแควร์วัน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา