75% ของคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทย์เตือนต้องปรับพฤติกรรมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ โภชนาการ การออกกำลังกาย เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เซอร์จิโอ ฟาซิโอ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด OHSU ร่วมด้วยนายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คลินิกป้องกันและดูแลสุขภาพหัวใจ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในสัมมนาหัวข้อ “การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพหัวใจ การสังเกตตนเอง เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจตนเองมากขึ้น รวมถึงการแนะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันได้ตั้งแต่แรกเริ่มและรวดเร็วกว่า

“หัวใจ อวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกาย โดยเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจของคนทั่วไปในสภาวะปกติอยู่ที่ 60-80 ครั้งต่อนาที เท่ากับ 86,400-115,200 ครั้งต่อวัน หรือคิดเป็น 30-60 ล้านครั้งต่อปี สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนและทุกวัย บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก คลินิกด้านการดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) สถาบันการศึกษาทางการแพทย์แห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ถ่ายทอดการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงยืนยาว เพื่อห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เซอร์จิโอ ฟาซิโอ กล่าวว่า “เราไม่สามารถแก้ไขพันธุกรรมได้ แต่การดูแลรักษาตัวเองให้สุขภาพดีอยู่เสมอจะช่วยชะลอการเกิดโรคจากพันธุกรรมได้ งานวิจัยการตรวจหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยพันธุกรรม หรือ Genetic Risk Assessment นั้น แสดงให้เห็นว่า สามารถทราบความเสี่ยงได้ตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อรู้ความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้น ก็จะป้องกันและรับมือกับการเกิดโรคได้ดีกว่า โดยอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจนั้น ในหนึ่งมื้ออาหารของคนไทยควรเพิ่มปริมาณของผักนึ่ง และลดปริมาณแป้งลง โดยเน้นจำพวกไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ปรุงรสด้วยสมุนไพรแทนเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาหรือซอสพริกที่มีปริมาณโซเดียมสูง เลือกรับประทานโปรตีนประเภทเต้าหู้ อกไก่ หรือปลา และหลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารมัน” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เซอร์จิโอ ฟาซิโอ เสริมถึงการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ”

ด้านนายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อำนวยการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวว่า “75% ของคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น การแก้ที่ต้นเหตุจึงเริ่มได้ที่การปรับตนเองก่อน โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ผสานการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เช่น การรับประทานเนื้อแดงในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆ รวมถึงการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ ซึ่งจะช่วยควบคุมและป้องกันโรคอ้วน รวมไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้”

“โรคหัวใจและหลอดเลือดจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อผู้ป่วยนั้นมีภาวะหลอดเลือดตีบเกิน 70% ไปแล้ว โดยอาการแรกที่แสดงออกมาให้รู้ตัวคือภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งอาจจะสายเกินรับมือทัน แต่ในปัจจุบันด้วย การพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ผ่านการตรวจหาความเสี่ยงต่างๆ ก่อนอาการจะแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณไขมัน ปริมาณน้ำตาล การซักถามพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไปจนถึงการสืบประวัติคนในครอบครัวถึงการป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อแพทย์จะสามารถแนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ การคุมน้ำหนัก โภชนาการ เพื่อการชะลอปัจจัยการเกิดโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ” นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล กล่าว