คว้ารางวัล..อีกแล้ว! เด็กภาพยนตร์ฯ ม.ศรีปทุม ชนะเลิศ ไวรัลคลิป “Yuedpao”คว้ารางวัล 1 แสนบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีม Who Do นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งประกอบด้วย นายกิตติภพ ถิ่นกมุท นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ,นายบัญชาการ ทองหล่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ,นายภควัต เสถียรสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ,นายกษม พานิชศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ,นางสาววรางคณา สุภัทรทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาวอนุสรา อวยจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่โชว์ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดไวรัลคลิป  Yuedpao “เน้นโหด มัน ฮา น่าซื้อ” พร้อมรับรางวัลเงินทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

https://www.spu.ac.th/fac/commarts/th/program/17/