มั่นใจได้แน่นอน!! ข้าวหอมมะลิใหม่ 100% ตราฉัตร สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานสม่ำเสมอ การันตีเครื่องหมายรูปพนมมือจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง “ข้าวตราฉัตร” เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ว่า “ข้าวหอมมะลิใหม่ 100% ตราฉัตร ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ” พร้อมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรูปพนมมือ  (เครื่องหมายแห่งคุณภาพรับรองมาตรฐาน) เพื่อสนับสนุนและการันตีมาตรฐานผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวสารหอมมะลิที่มีคุณภาพดี และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์