ปางช้างแม่แตง มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ นาโนไนน์ ซิลเวอร์สเปรย์ Nano9 Silver spray นำไปฉีดพ่นบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ “นาโนไนน์ ซิลเวอร์สเปรย์ Nano9 Silver spray” เพื่อนำไปฉีดพ่นบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อตัวนี้สามารถออกฤทธิ์ยาวนาน 7 – 14 วัน มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์ และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย

   ที่ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3  นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ นาโนไนน์ ซิลเวอร์สเปรย์ Nano9 Silver spray จากทีมวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตงทั้งนี้เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการนำไปกระจายฉีดพ่นบริเวณรอบสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีรถไฟ และฉีดพ่นให้กับผู้ที่เดินทางมาถึงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะติดมาด้วย ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไป

          สำหรับผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ถือว่าเป็นการควบคุมของนักวิจัย และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบจนได้มาตรฐาน มีผลการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะทางการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์ และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง หากจะมีอาการก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่สามารถ
ใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7 – 14 วัน ซึ่งแตกต่างชัดเจนกับแอลกอฮอล์ ที่ออกฤทธิ์แค่จุดสัมผัสแล้วระเหยหมดไปทันที