ส.ก.ธ.รร.น้องใหม่ สุดเจ๋ง! ติดชาร์ท สพม.1 O-NET 100 คะแนนเต็ม

จากตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET ปีการศึกษา 2562 ของ สพม.1  มีโรงเรียนชื่อดังเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย อยู่ในเขต สพม.1 ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่ามีกี่โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม….เมื่อได้เห็นชื่อหลายๆโรงเรียนแล้วไม่ได้รู้สึกแปลกอะไร…แปลกใจโรงเรียนเดียว คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่เพิ่งเปิดใหม่ อายุประมาณ 10 ปี มีชื่อติดชาร์ท 100 คะแนนเต็ม ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ที่สามารถดึงศักยภาพ นักเรียนออกมาได้เต็มที่ แม้จะเป็น รร.อายุน้อยก็ตาม…ไม่ธรรมดาสำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนทุกคน