พิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมธนารักษ์ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ประกอบด้วย

  1. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
  2. พิพิธบางลำพู
  3. พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
  4. พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)​

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2282 0236 ต่อ 7101