ศูนย์บริการรถยนต์ ออโต้วัน ในเครือ Central Retail ด้วยความห่วงใย เนื่องด้วยวิกฤติ โควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้รถยนต์ ออโต้วัน จึงเปิดให้บริการ “ฆ่าเชื้อไวรัสในรถยนต์ ด้วยการอบโอโซน ฟรี”

อบโอโซน นาน15นาที โอโซนจะไปจับตัวเชื้อโรค และเข้าไปทำลายผนังเซลล์ ทำให้เชื้อโรค ทั้งเชื้อ ไวรัส และ แบคทีเรีย จะเกิดการแตกตัว สลายไป

✅ปลอดภัย ไม่ฉีด ไม่พ่น ไม่ใช้ไอน้ำ-ละอองพ่น ในพื้นที่ปิด ที่ทำให้เกิดความชื้นในท่อส่งแอร์ เกิดแอร์อุดตัน

✅ไม่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพราะอาจสร้างความเสียหายกับพื้นผิวในรถยนต์ และ ระคายผิวหนัง

✅ไม่มีสารตกค้าง จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาว กับ ระบบทางเดินหายใจ

โอโซน หรือ ก๊าซโอโซน (O3) คือ ก๊าซออกซิเจนในสถานะพิเศษที่มีโครงสร้าง 3 อะตอม ซึ่งเกิดจากการที่โมเลกุลออกซิเจนได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงาน เช่น ฟ้าผ่า แสง UV หรือ โคโรน่าดิสชาร์จ ทำให้เกิดการแตกตัว และรวมเป็น 3 อะตอม เมื่อก๊าซโอโซนไปจับกับตัวเชื้อโรคจะเกิดการแตกตัวเป็น ออกซิเจน (O + O2) อะตอมที่แตกตัวออกไปนี้เองที่จะเข้าไปทำลายผนังเซลล์ ทำให้เชื้อโรคทั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรียสลายไป  นอกจากนี้โอโซนยังสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้ โดยการเข้าไปทำลายโมเลกุลโครงสร้างของกลิ่นนั้นๆ เนื่องจากโอโซนมีค่าออกซิเดชั่นที่สูงมากทำให้กลิ่นนั้นๆหายไป ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

สามารถโทรนัดหมายล่วงหน้า บริการ25คัน ต่อวัน ต่อสาขา

เปิดทุกวัน 8.00-19.00 น.

สาขาปทุมธานี (ไทวัสดุ) 02-101-5630

สาขาบางบัวทอง (ไทวัสดุ) 02-102-8720

สาขาบางนา (ไทวัสดุ) 02-101-2517

สาขาบางพลี (ไทวัสดุ) 02-102-8732

สาขาลาดกระบัง (โรบินสัน) 02-550-6923