ศ.ดร. สมฤกษ์   จันทรอัมพร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้ง ทีม มจพ. เพื่อสร้างนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 โดยผนึกกำลังของคณะและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับความท้าทาย ตอบโจทย์ และพลิกวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคม นักศึกษา และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าทุกคนได้เข้าถึงงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยเชื้อไวรัสโควิด-19

นวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและได้ส่งมอบใช้งานแล้ว ได้แก่หน้ากากผ้าเสริมเส้นใยนาโน  ข้อต่อสำหรับหน้ากากปรับแรงดัน ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ตู้ตรวจความดันบวก-ลบ เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก นอกจากนี้ ทีม มจพ. ยังได้เดินหน้าเร่งสร้างนวัตกรรม อันได้แก่ การพัฒนาสายการผลิตระบบอัตโนมัติแผ่นเส้นใยนาโน โครงการชุดตรวจคัดกรองแรงดันลบเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการอเนกประสงค์ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อและกรองอากาศ โครงการหุ่นยนต์ช่วยตรวจเสียงหัวใจและปอด โรงพยาบาลเคลื่อนที่และชุดเชื่อมต่อแรงดันลบ ระบบซัพพลายเชนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

          ท่ามกลางวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 เราคนไทยจะสู้ไปด้วยกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ เราจะรอดไปด้วยกัน ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) หากแต่คนไทยทุกคนต้องปรับตัวและอดทนเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้

 

ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ