Daycare ช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม l The Senizens

Home & Living

เน้นให้บริการด้านกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและกลุ่มสังคมใหม่ ๆ เพราะ ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตอยู่ติดบ้าน ถึงแม้จะยังอยู่กับครอบครัว จึงไม่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้คนมากซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการสร้างความเครียดภายในจิตใจได้ ส่งผลให้มีภาวะสมองเสื่อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงรู้สึกว่าตนเองยังคงมีสังคม จากการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับทางศูนย์ฯส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย จึงให้ความสำคัญในการสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม เน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นโดย

– Daycare เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้
– Daycare ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
– Daycare ช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม มีการพัฒนาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี
– Daycare เน้นจัดกิจกรรม สันทนาการที่เหมาะสม
  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก บังคับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ
  ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

“บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล”
ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens


• รับดูแลหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลหลังผ่าตัดระยะประคับประคอง ปัญหาด้านความจำ
• บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว
• ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง

โทร. : 065-598-8783 ทุกวันเวลา 07.00-19.00 น.
Line ID: @thesenizens
www.thesenizens.com