ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 ด้วยแสง UVC ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 ด้วยแสง UVC จำนวน 40 ตู้ จากคณะผู้ร่วมโครงการ Save Our Medical Staff IN COVID -19 FIGHT หรือ SOS นำโดยมี รอ.นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home และ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens และนายนพพล ชูกลิ่น RBS และนางกุลวดี ศิริภัทร์ ผู้ร่วมก่อตั้งทีม SOS โดยตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 ด้วยแสง UVC ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว

การอบฆ่าเชื้อ ไม่กระทบต่อโครงสร้างหน้ากากและประสิทธิภาพในการกรองเชื้อ ไม่มีสิ่งตกค้างที่เป็นอันตราย เพียงมีกลิ่นโอโซนในระดับปลอดภัย นำมาสวมใส่ได้ทันที สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ตู้อบฆ่าเชื้อนี้ผลิตโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 3 ประการ คือ (1) ปลอดภัยจากเชื้อโรคจุลชีพทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและวัณโรค (2) ปลอดภัยในการใช้งานโดยสมรรถภาพการกรองอากาศยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิม (3) ปลอดภัยโดยไม่มีสิ่งตกค้างสามารถนำหน้ากากที่ reuse แล้วมาสวมใส่ต่อได้ทันที ขณะนี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.)ได้ส่งตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 ด้วยแสง UVC ไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว 60 ตู้ อยู่ระหว่างการผลิตเพิ่มอีก 900 ตู้ และจะทำการผลิตเพิ่มตามจำนวนของผู้ประสงค์ที่จะสนับสนุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ โดยโรงพยาบาลภาครัฐแจ้งความจำนงได้ที่ Line @soscovid19fight