“ดร.ดวงฤทธิ์” เปิดเพจ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ ช่วยเหลือ ของ ก.แรงงาน พร้อมรับดูแลชาวแรงงานที่ยังไม่ได้รับเงินจากประกันสังคมอีกช่องทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเพจ “ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์” ให้ลูกจ้าง นายจ้าง ได้รับทราบข้อมูล และมาตรการของกระทรวงแรงงาน ที่ช่วยเหลือ ประชาชน ทั้งผู้ที่ว่างงาน และ ที่ต้องการลงทะเบียน ขอเงินทดแทน กับประกันสังคม โดยลูกจ้างนายจ้าง ที่ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เงิน ทดแทน สามารถ แจ้งชื่อบริัษัท และขอเบอร์ติดต่อ ผมพร้อมประสานงานให้ด้วยตัวเอง ย้ำเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดขึ้นมาเพื่อ เร่งรัด ช่วยเหลือ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่สั่งการลงมาเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เดือดร้อนจาก COVID-19 โดยตามคำแถลงของสำนักงานประกันสังคมได้แจ้งว่า ตอนนี้มีผู้ประกันตนขอใช้สิทธิ 958,304 ราย โดยแยกเป็น วินิจฉัยสั่งจ่าย 455,717 ราย กำลังดำเนินการ 207,895 ราย รอนายจ้างรับรองสิทธิ 294,692 ราย (ข้อมูลวันที่ 4 พฤษภาคม 2563)

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกันตนกลุ่มที่นายจ้างยังไม่มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิให้กับลูกจ้างมีอีกเป้นจำนวนมาก จึงขอให้นายจ้างที่มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เดือดร้อนมาลงทะเบียนรับรองสิทธิให้กับลูกจ้างโดยด่วน ใน sso.go.th พร้อมให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกันตนทั้งหมดว่าสำนักงานประกันสังคมมพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือทุกคน ขอเพียงทำขั้นตอนให้ครบ รับเงินแน่นอน