ร่วม “กล่องแบ่งปัน” ฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่ามกลางวิกฤตของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้หลายคนได้รับผลกระทบทั้งถูกพักงาน ตกงาน หรือขาดรายได้ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้จากการช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกันผ่านโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพื่อให้เราทุกคนฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
            วันนี้บุญถมจะมาชี้เป้า “กล่องแบ่งปัน” โดยศูนย์พลังงานทดแทน (Alternative Energy Center) ร่วมกับ อำเภอนครหลวง พบกับ กล่องพร้อมทาน(อาหารสุข)  กล่องพร้อมปรุง(อาหารแห้ง)  กล่องพร้อมดื่ม (น้ำดื่มทุกชนิด) และกล่องพร้อมใช้(ของใช้) ใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะร่วมปันสุขกับเราได้ หยิบไปก็ได้ แวะมาเติมก็ดี มาร่วมส่งต่อด้วยกันได้ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา