รพ.สุขุมวิท แนะ 4 อาคารความดัน ที่ควรมาพบแพทย์

Healthy

    ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อย คนส่วนใหญ่มีภาวะความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ ปรากฎอาการที่ชัดเจนในช่วงแรก แต่หากปล่อยไว้โดยไม่ดูแลสุขภาพและไม่ควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอื่น ๆ
    เพราะฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ในการดูแลสุขภาพและควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์พอเหมาะ แต่หากท่านที่เป็นโรคความดันสูง และเกิดอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อการรักษาได้ทันทวงที
🚑 หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียกรถ Ambulance โรงพยาบาลสุขุมวิท
📞 02-391-0011
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ: ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท
📞 02-391-0011 ต่อ 665 ,666