เปิดฝึกอบรมสาขาการทำขนมไทย จำนวน 18 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (18 พ.ค 2563) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลําภู โดยนายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลําภู มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานเปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานและสมรรถนะ ให้กับกลุ่มผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการทำขนมไทย จำนวน 18 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 สถานที่ฝึกนะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คนในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรักษ์ไทย  ศรีภูเมือง