บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนเงินสบทบให้กับโครงการ Help Helpen in Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนเงินสบทบให้กับโครงการ Help Helpen in Thailand เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้สนับสนุนเงินสบทบให้กับโครงการ Help Helpen in Thailand ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันจัดตั้ง ได้แก่ นาย Jos Campman บริษัท Typisch Thailand, นาย Martien Vlemmix บริษัท Thailand Zakelijk, นาย Hans van der Born สมาคมหอการค้าไทยเนเธอร์แลนด์ NTCC – Netherlands-Thai Chamber of Commerce, และ นาย ร็อบ ฮูเรนคัมป์ ประธานกรรมการ บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด.

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มีเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมีการมอบอาหารและสุขภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองพัทยาและเมืองหัวหิน เหตุจากการที่พื้นที่เหล่านี้ถูกปิด ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ก่อให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นและหลายคนขาดทุนทรัพย์ในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องครัวเย็นอากาศ โดยมีนาย ร็อบ ฮูเรนคัมป์ ประธานกรรมการบริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้ส่งมอบเงินสนับสนุนสบทบให้กับ โครงการ ‘Help Helpen in Thailand’ เงินสมทบดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เพื่อซื้ออาหารและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19

นายร็อบ ฮูเรนคัมป์ กล่าวว่า “ในตอนนี้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การปิดตัวลงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้ส่งผลเป็นอย่างมากต่อภาคธุรกิจนอกระบบประมาณ 14 ล้านคน หลายคนกลายเป็นคนว่างงานและขาดแคลนรายได้ และพวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาการชดเชยรายได้ของทางการซึ่งต่ำกว่าค่าครองชีพในหลายพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยาและหัวหิน ผมและทีมงานรู้สึกว่าในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราต้องร่วมมือกันช่วยเหลือต่อคนที่ยากลำบาก ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับการสนับสนุนโครงการนี้จากพนักงานบริษัทมาซาร์ส ซึ่งพวกเขามีความประสงค์และพร้อมที่จะทำดีเพื่อสังคมเช่นกัน”

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, Typisch Thailand, Thailand Zakelijk, และ สมาคมหอการค้าไทยเนเธอร์แลนด์ NTCC – Netherlands-Thai Chamber of Commerce จะอยู่เคียงข้างฝ่าฟันอุปสรรค และจะคอยเกื้อหนุนให้กำลังใจแก่ประชาชนคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนเป็นเงินบริจาคหรือสิ่งของ สามารถติดต่อโดยตรงกับ โครงการ Help Helpen in Thailand ได้ที่ https://helphelpeninthailand.nl/

เกี่ยวกับมาซาร์ส: มาซาร์ส เป็นองค์กรอิสระ ผู้ดำเนินกิจการระหว่างประเทศแบบบูรณาการ เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบบ้ญชี บัญชีการเงิน ภาษี กฎหมาย และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันดำเนินกิจการใน 91 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 40,400 คนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเจ้าของกิจการ บริษัทขนาดใหญ่ องค์กรและบริษัทระหว่างประเทศ ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาธุรกิจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาซาร์ส ได้ที่ www.mazars.com

เกี่ยวกับ มาซาร์ส ประเทศไทย: มาซาร์ส ประเทศไทย ผู้นำด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษี กฎหมาย และการให้คำปรึกษา มีพนักงานผู้เชียวชาญกว่า 250 คน มีที่ปรึกษาอาวุโสจากหลายหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทย อังกฤษ อินเดีย เยอรมัน ดัตช์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการยกระดับกิจการสู่ระดับนานาชาติ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาซาร์ส ประเทศไทย ได้ที่ www.mazars.co.th