การประชุมนานาชาติออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress ” COVID-19 the Global New Reality” วิถีใหม่โลกยุคโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. และ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASAIHL ผนึกกำลังกับ ทุกมหาวิทยาลัยไทย และ องค์กรชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ

จัดการประชุมนานาชาติออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress ” COVID-19 the Global New Reality”
วิถีใหม่โลกยุคโควิด-19

วันพฤหัส 28 พค. 14:00-20:00 เวลาประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ และนานาชาติ จะมาหาข้อสรุปร่วมกัน ทุกมิติ ทุกประเด็น ทั้งการศึกษา สาธารณสุข เทคโนโลยี เมือง การท่องเที่ยว คน

ขอเชิญท่านอธิการบดี ผู้บริหาร บุคคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วม พร้อมลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์
http://www.cupt.net/aowc-2020/

และลงทะเบียน
http://www.cupt.net/aowc-2020/registration