เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้คณะตัวแทนจากสโมสรโสโรปโตมิสต์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ นำโดย นางนีรูปมา นฤหล้า จันทร์ศรีชวาลา (ที่2 จากขวา) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการระดมทุนจากงานการกุศล Flower Power  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เรียงจากทางซ้าย

 

 1. นางอาชช่า เซกาล
 2. นางสาวจินดามณี ตุลย์วัฒนจิต
 3. นางสาวพนิดา นิชโรจน์  
 4. นางสาวกิตติมา กอร์
 5. นางฉวีวรรณ เย็นจิตร
 6. นางวรลักษณ์ สุวรรณวนิชกิจ
 7. นางสาวจารุณี พึ่งเพียร
 8. นางรานี นฤหล้า
 9. นางคริสเตียน กิจการ นายกสมาคม
 10. นางนีรูปมา นฤหล้า จันทร์ศรีชวาลา
 11. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตชม