ริโก้ (RICOH) ร่วมมือกับภาครัฐสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19

Technology

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันในประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยภาครัฐแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่หน่วยบริการจัดการเพื่อการคัดกรองยานพาหนะและบุคคล ด่านตรวจภูเก็ต เพื่อใช้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ณ หน่วยบริหารจัดการเพื่อการคัดกรองยานพาหนะและบุคคล ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา