สนพ.หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานสู้โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (25 พ.ค. 2563) นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค 2563 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนากอก จำนวน 20 คน 

            ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกล่าม ม.2 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู