ขอเชิญร่วมพัฒนาสถานประกอบการ OTOP ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (OTECH)

ข่าวประชาสัมพันธ์

😄
———————————————
ประชาสัมพันธ์ “โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (OTECH) ประจำปีงบประมาณ 2563”

สมัครฟรี… ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ!! OTOP ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญให้มีการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มยอดขาย และยกระดับเสริมสร้างคุณภาพ OTOP เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ โทร.  099-978-9205