เซ็นเทเซีย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “หลักการวัดแสงและสี” ฟรี!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

เซ็นเทเซีย ผู้นำด้านการจำหน่ายเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์วัดแสงและสีในงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “หลักการวัดแสงและสี” เจาะลึกถึงทฤษฎีแสงและสี การรับรู้แสงและสีของสายมนุษย์ในเชิงปริมาณ ระบบของการวัดค่าแสงและสีและตัวอย่างการนำไปใช้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-14.30 น. โดยคุณรัชดาภรณ์ นิยมรัตน์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการวัดแสงและสีกว่า 10 ปี

ผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนออนไลน์ได้ฟรีที่ https://bit.ly/2A9e0Dv  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-3613730-7