โครงการ ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563  โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563 
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>>>อบรมฟรี โครงการ Boostup>>>
รับจำกัดรอบละ 30 ราย เป็นการอบรมระบบออนไลน์
คุณสมบัติ
1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 5 ปี (โดยจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558
ถึง เดือนเมษายน 2563)
2. สถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง, ชัยนาท,พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพมหานคร, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา และ อุทัยธานี
****หัวข้อในการพัฒนาเชิงลึกธุรกิจด้าน Agriculture and Food, Health and Beauty ปี 2563 ******
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีการทำแห้งด้วยวิธี Spray dry
เทคโนโลยีการทำแห้งด้วยวิธี Freeze dry เป็นต้น
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาทิ Form-fill-seal, filling technology, Modified atmosphere packaging, gas-flush packaging เป็นต้น
3. การตรวจวิเคราะห์พร้อมออกแบบใบตรวจวิเคราะห์และสเปคของผลิตภัณฑ์ อาทิ เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ Nutrition fact เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก เป็นต้น
________________***_______________________
สนใจสมัคร ได้ที่ http://www.tu-smeboostup.com
โทร . 088-8097538
ID line : 088-8097538