กรุงเทพประกันภัย ประกาศผลรางวัล สร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดการประกวดและพิธีประกาศผลรางวัล สร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ภายใต้หัวข้อ “ประกันภัยเป็นมากกว่าแค่ประกัน” ชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับประกันภัยผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของประกันภัยมากขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริง ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพประกันภัย  โดยมีดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการมอบรางวัล
     ในประเภทแผนการงานสื่อสาร (Communication Campaign) มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมตัดสินในครั้งนี้ได้แก่ คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (Managing Director and Marketing Trainer, Dots Consultancy Co.,Ltd.  Nuttaputch Wongreanthong) คุณปวีณา จูชวน (ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรุงเทพประกันภัย) คุณภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์ (รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารแบรนด์องค์กร กรุงเทพประกันภัย) และ ในผลงานประเภทสร้างสรรค์ผลิตสื่อวิดิทัศน์ (Creative VDO Clip) มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมตัดสินได้แก่ คุณชยนพ บุญประกอบ (ผู้กำกับภาพยนตร์) คุณชวาล โสภณพนิช (ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรุงเทพประกันภัย) คุณภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์ (รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารแบรนด์องค์กร กรุงเทพประกันภัย)
     โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขาการโฆษณาและสาขาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในประเภทแผนการงานสื่อสาร (Communication Campaign) จำนวน 33 ทีม ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่  ทีม Flamingo x พรุ่งนี้รวย ได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ ทีม วันนี้รวย ทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ ทีม OKINAWA ทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลชมเชยทั้งสองทีม ได้แก่ ทีม การันตี และทีม We Agency ทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท  และผลงานประเภท สร้างสรรค์ผลิตสื่อวิดิทัศน์ (Creative VDO Clip)  จำนวน 13 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม แอด อี๋แอดแอด (AD E ADAD) ได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Energy Think ทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Five Feet ทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม มงคลโปรดักชั่นทุนการศึกษา 15,000 บาท รางวัลชมเชยได้แก่ ทีม Pro Creation ทุนการศึกษา 15,000 บาท และในรางวัล Popular Vote ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ ทีม Penjai production ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท