นางสาวรัชฏาวรรณ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช 

———————————————————

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวลัดดา โปษยะพิสิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  2. รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  3. นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  4. นางสาวนันท์นภัส การะโชติ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์