ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน ❘ The Senizens

Home & Living

บริการดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละบุคคลโดยทีมนักโภชนบำบัด  ให้การฟื้นฟูสภาพผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว เน้นการส่งเสริมความสามารถในการใช้มือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับมือ

กิจกรรมบำบัดและสันทนาการผู้สูงอายุ ❘ The Senizens
มอบบริการทุกวันเวลา 08.00-18.00 น. โทร. 084-264-2662 
www.thesenizens.com