กิจกรรมบำบัด ❘ The Senizens

Healthy

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการงานศิลปะ Craft Room by The Senizens ในบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแห่งความสุข ทำให้ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำให้ผู้สูงวัยเกิดความผ่อนคลายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังได้พบปะกับเพื่อนในวัยใกล้เคียงกัน เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน โดยทีมงานนักกิจกรรมบำบัดและนักสันทนาการ The Senizens และ Chersery Home International